Panaszkezelés

A szolgáltatásunkkal kapcsolatos észrevételeket, reklamációkat éjjel-nappal fogadjuk az ügyfélszolgálat telefonszámán (+36 1 222 2 222), postacímünkön (1087 Budapest, Kerepesi út 15.), illetve a reklamacio@fotaxi.hu e-mail címen.

Ellenőri bizottságunk a beérkezett reklamációkat minden esetben kivizsgálja, és a megrendelő által kért formában értesítést küld a vizsgálat eredményéről.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. 17/A. §-ában foglalt kötelezettség alapján tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ